การแก้ปัญหา Crash dump เบื้องต้น

XP:
ไปที่ My Computer
คลิ๊กแท็บบาร์ด้านบนเลือก 'Tools'
เลือก 'Folder Options'
ไปที่ 'View' ติ๊กถูกตรงช่อง 'Show hidden files and folders'

Windows Vista and Windows 7:
ไปที่ My Computer
คลิ๊กเลือก 'Organize'
เลือก 'Folder and Search Options'
ไปที่ 'View' ติ๊กถูกตรงช่อง 'Show hidden files and folders'

เมื่อทำการทำตามขั้นตอนด้านบนแล้ว ต่อไปทำตามนี้:Windows XP:
1. ไปที่ “My Computer”
2. ไปที่ “Documents and Settings\<Username>\Application Data”
3. หาโฟลเดอร์ “Sports Interactive”
4. จะเจอ Football Manager 2012
5. ลบโฟลเดอร์ด้านในให้หมด จากนั้นลองเข้าเกมส์ดูใหม่อีกครั้ง

Windows Vista and Windows 7:
1. คลิ๊ก “Start”
2. คลิ๊ก your username บน start Menu
3. คลิ๊ก “AppData” และ “Roaming”
4. หาโฟลเดอร์ “Sports Interactive”
5. จะเจอ Football Manager 2012
6. ลบโฟลเดอร์ด้านในให้หมด จากนั้นลองเข้าเกมส์ดูใหม่อีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.fm-fanclub.com